خونه تکونی اسفند......هــــــــــــــــــورااااا

با اینکه بعد از تموم شدنش به غلط کردن می افتتتتتتتتی ولی حس خوبی که از رفتن آشغالهای بزرگ داخل لوله جاروبرقی بهت دست میده رو نمی تونم با هیچ حسی از دست بدم شاید چون من یه دخترم و قراره یه روز یه زن یا حتی یه مادر باشم(اگه بهش گفت حس مادرانه...)

امروز کلی حس خوب تمییزی دریافت کردم 

مرسی آشغالها و گرد و غبار جمع شده طی سال 92 تو خونه تچکر تچکرماچ 

 

 

 

+این چندتا جمله یهویی خودشون پرت شدن اینجانیشخند 

/ 0 نظر / 9 بازدید