ترک عادت موجب مرض نیست،بدجور دلگیری میاورد...

93 مثلا عزیز

13 روز اولت پر و حتی لبریز از اتفاقات متناقص بود جالبیش اینجاست که این تناقص ها به فاصله چند ساعت در همان روز خود نمایی میکردند

عاجزانه خواهشمندم  روش گذر روزهاتو عوض کن نگذار 352 روز باقی موندت به اندازه این 13 روز یکهویی به تجربیاتم اضافه کنه

زیر بار این همه تجربه(به قول همساده خوش خنده) له له شدم یعنی داغون داغونم الانکلافه

 

 

 

+کاش یکی قبل از گذرم از رُند سالگی این همه سختی هایش را گوش زد میکرد...

این سه نقطه دارای افسوس فراوان است

/ 0 نظر / 11 بازدید