میشه گفت داغونم«از درون»

 

حس کسی رو دارم که قهرمان خاص دوران شیرین بچگیش را با دستای خودش خاک کرده

هوای حوصله اش ابری ابریه،لبخندش زورکی

به خاطر هر چیز مسخره ای بهونه میگیره

و.....

اشکهاش برای ریختن خیلی عجله دارند

 

 

 خاله تپلی 

میدونم داری میبینیم

خاطرات دل مهربونت کنج قلبم تا همیشه میمونه

هوامو از اون بالا

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

داشته باش 

/ 0 نظر / 4 بازدید