با خواندنش آرامش به مهمانی دلم می آید...

کاش چون نای شبان می خواندم 

به نوای دل دیوانه تو

خفته بر هودج مواج نسیم     

می گذشتم ز در خانه  تو

کاش چون پرتو خورشید بهار

سحر از پنجره می تابیدم

از پس پرده لرزان حریر 

 رنگ چشمان تو را میدیدم

/ 5 نظر / 9 بازدید
S.A

فروغ خوبم[قلب]

S.A

نظرت درباره ی اینکه اپ کنی چیه

S.A

عیدت مبارک[هورا]

فاطمه

عاشق فروغ وشعراشم.امیدوارم روحش قرین آرامش باشه...[افسوس]