ناب نوشته های اول کتابها

افسانه های پریان برتر از حقیقتند: نه از آن جهت که

 به ما می گویند اژدها وجود دارد،بلکه از آن جهت که

  به ما میی گویند اژدها از پا در می آید.

جی کی.چستر تون

 

 

از مهارت های زندگی است

دوست داشتن تو!

حدیث لزر غلامی

 

 

+لی لی کتابدار اگر زن نبودم.... رو بیشتر معرفی کردهتشویق

/ 2 نظر / 11 بازدید
S.A

کورالینوخیلی دوست دارم الیته بیشتر کتابش و تا انیمیشنش[بغل] و عاشق این جمله ام افسانه های پریان....