دلـــتـــنـــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــی

و به ناگاه بود که

در آرامش نیمه شب 

آنگاه که صدای آرشه بر روی سیم ها و فشار انگشتان بر کلیدها

موسیقی آرامش بخشی را در هوا منتشر میکرد

حسی به نام دلتنگی

در من جوشید

و...

بالاخره افکارم روی صفحه پرتاب شد

/ 0 نظر / 10 بازدید