نامرد ها.... چند بغض به یک گلو؟؟

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــکوت را دوست دارم

                                                                به خاطر

                                                                       ابهت بی پایانش.. 

 

 

 

ولی کاش

              هیچ وقت

                            معنی

                         ســکوت

                                                      رضایت نبود!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید