دست نوشته ای از ملکه خانواده ما

 

با اینکه تحصیلاتش یه دیپلمه که اونم با وجود کلی مشغله فکری گرفته 

ولی

سطح فکر و برخوردش با مسائل بهتر از صدتا فوق لیسانس امروزیه

با انرژی مثبتش کاری کرده که همه عاشقش شدن

برای من که یه مدت باهاش زندگی کردم و پای درد و دلام نشسته و همیشه بهترین راه رو جلو پام گذاشته بهترین دوسته 

امیدوارم سایه اش حالا حالا ها رو سرمون باشهفرشته 

با نوشتن جمله های قشنگ روی کاشی هر دفعه غیر مستقیم به یکی از ما یه درس بزرگ میده

مثلاین که چند روز پیش ثبت شد

 

-مرسی به خاطر تمام درسهایتقلبماچ

 

*حالا حالا ها یعنی وقتی دور و برم رو نوه،نتیجه های قد و نیم قد گرفتنخیال باطل

/ 0 نظر / 8 بازدید