گام نخست

به نام خدایی که در این نزدیکیست 

لای این شب بوها،پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب،روی قانون گیاه

بلاخره یه صفحه تو دنیای نت درست کردم امیدوارم که مفید باشه و باعث کاهش دلتنگی 

ســــــــــــــــــــــــــــلام من اومدمنیشخند

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ت دسته دار

وبت هم مث خودت پر از رنگ وانرژیه:)