طرز فکرشو عشقه

امروز اولین صحنه ای که از تلویزیون دیدن مصلی مملو از جمعیتی بود که بلاخره کار ساختش از ده درصد بعد از چندین سال ساخت و ساز به بالای پنجاه درصد رسیده بودخنثی و با دیدن حوضش که اون وسط خیلی خودنمایی میکرد یاد دختر فسقل تو نمایشگاه کتاب افتادم:

فسقل خوش فکر

به پایین پله های معروف مصلی رسیدم که دختر کوچولو کلاه به سری دست مامانش و ول کرد و رو به دوستش به حوض بزرگ وسط اشاره کرد و گفت:بدو بریم کنار ساحلخنده 

و من با لبخندی به پهنا صورت به استقبال غرفه ها رفتم.

/ 3 نظر / 21 بازدید
نیلوفر

حلول ماه شوال و عيد سعيد فطر رو بهتون تبريک ميگم