ایشون خنگِ جذابِ بنده اند!

+پیدا کردنش به اندازه هوای بارونیقلبهمراه با تگرگ امروز بهم چسبیدخوشمزه

/ 4 نظر / 12 بازدید
S.A

چقــــــــــــــــــــــــــــــــــد ملووووووسه وای دلم می خواد گازش بگیرم هوا ک خارق العاده بود و هست

محسن

چــــــــــــــقدر گوگولیــــــــــــــــــــه![قلب] خدا حفظش کنه[لبخند] از طرف من لپش رو بکشید![نیشخند]

S.A

فعااااااال شدی تابان جون[متفکر]