تکه ای از مرداد من

دسته جمعی بازی کردن با تمام اعضا فامیل که یه صبح با هم دعوت مهمونی تو جنگل رو پذیرفتن اونقدر لذت داره که تا یه هفته شارژ نگهت میداره

و مطمئنم اونم از اون بالا به آرزوی کنار هم شاد و خندون بودنمون رسیده و اینجا این پایین تو لحظات لذت بخشمون شریک شده

بالاتر از آپارتمانها

 

+از اولین بار هاست که بالاخره این فامیل داشتن قسمت مفیدش رو نشون دادتشویق

/ 0 نظر / 16 بازدید