پست های پیش رو!!

مناسبت های اسفند طی شده زیاد بود زمان هم برای ثبتشان بود

ولی

حس تبدیل شدنشان به پست نبود

اگر 93 نورسیده و رخ دادهای یکهویی اش بذارند

از نگاشته های آیندم میشن(مناسبت های اسفند 92 رو میگم)

/ 0 نظر / 11 بازدید