کشفیات دقیقه نودیم!

پیغام ساده یک قلبدوست قدیمی قلبصدها هزار بار بیشتر برام ارزش دارد

تا صدها pm ای که بعضی مثلا دوست ها در صفحات مجازی می نویسند...

مغرور نشدم
حس پشت پیغام ها را خوب درک میکنم
و اینها بغض آور استناراحت 

/ 0 نظر / 12 بازدید