دل نوشته های یک دختر پاییزی

خانه ای کوچک برای روزمرگی هام

روز اثبات یه حس قویه دخترونه

ساعت گوشه مانیتور بیست دقیقه مانده به نیمه شب را نشان میدهد.

این ساعت در خانه ما زمان شخصی افراد محصوب میشود و هر کس در لاک شخصی اش فرو میرود.

اصلا بگذار جور دیگه ای بگوییم به دور از دنیا دنیا مقدمه حوصله سر برمنتظر

امروز دقیقا دو ماه از دست از تدریس کشیدن رسمی بابا میگذره و اخلاق تغییر کردش رو به خوبی میشه حس کرد.

امروز روز شلوغی بود.از همان صبح ساعت نه ای که بدو از خواب بیدار شدم و با خانواده زدیم به اتوبانهای باران زده شب قبل تا همین چند دقیقه پیش سر زدن به صفحات مختلف.

بحث همیشگی و اختلاف نظر جدیدا اظهار شده بین من و بابا در امر پر تنش راندن اتومبیل شخصــــــــــــــــــــــی 

و ریختن چیلیک اشک هایم باز هم از سر مقابله نکردن با خودکنترلی نداشته امگریه 

 

من با کوبیدن در ماشین ناراحتی ام را بیان کردم

و

او با پیام دادن در زمان لاک شخصی افراد خونه ما

بدجور از دلم درآورد

با اشک برایش نوشتم:

منم دوستت دارم با تمام اختلاف نظرهایمان 

و

در آخرین لحظات قبل از خواب سند شد

.

.

.

برای تمام باباهای دنیا

سر سوزنی خوش اخلاق بودن خواسته بزرگیست؟

[ ۱ اسفند ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


روز اثبات یه حس قویه دخترونه

ساعت گوشه مانیتور بیست دقیقه مانده به نیمه شب را نشان میدهد.

این ساعت در خانه ما زمان شخصی افراد محصوب میشود و هر کس در لاک شخصی اش فرو میرود.

اصلا بگذار جور دیگه ای بگوییم به دور از دنیا دنیا مقدمه حوصله سر برمنتظر

امروز دقیقا دو ماه از دست از تدریس کشیدن رسمی بابا میگذره و اخلاق تغییر کردش رو به خوبی میشه حس کرد.

امروز روز شلوغی بود.از همان صبح ساعت نه ای که بدو از خواب بیدار شدم و با خانواده زدیم به اتوبانهای باران زده شب قبل تا همین چند دقیقه پیش سر زدن به صفحات مختلف.

بحث همیشگی و اختلاف نظر جدیدا اظهار شده بین من و بابا در امر پر تنش راندن اتومبیل شخصــــــــــــــــــــــی 

و ریختن چیلیک اشک هایم باز هم از سر مقابله نکردن با خودکنترلی نداشته امگریه 

 

من با کوبیدن در ماشین ناراحتی ام را بیان کردم

و

او با پیام دادن در زمان لاک شخصی افراد خونه ما

بدجور از دلم درآورد

با اشک برایش نوشتم:

منم دوستت دارم با تمام اختلاف نظرهایمان 

و

در آخرین لحظات قبل از خواب سند شد

.

.

.

برای تمام باباهای دنیا

سر سوزنی خوش اخلاق بودن خواسته بزرگیست؟

[ ۱ اسفند ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


چال لپش تنها مشخصه زیبایی اش نبود...

دختری که سالها پیش مرا به اختراع خودش بنشــــــفه میخواند

دختری که بر خلاف برادرش در کوچکی هم مهربان بود

دختری که این روزها نسخه جوانی از مادرش شده و برای روبوسی باید در برابرت کلی خم شود بالاخره بعد از دوازده سال همراه خانواده و برادری جدید برگشته....

مامان شب اول دیدارشان تا صبح نخوابید

خاله اینقدر هیجان داشت که ساعت اولیه دیدار در بهت بود

مامان بزرگ و خواهرش از زور اشک شوق نمی توانستند حرف بزنند

همه خوشحالنند

فقط این وسط دلم به حال روزهای تکرار نشدنیه کودکی میسوزد که در کنار هم نگذراندیمش

و

در تمام بازی های بچگی جای او و برادرش بدجور در ذوق میزد.

 

 

 

 

+باید زودتر از این ثبت میشد ولی این بغض...

امان از بغض ها

[ ٥ بهمن ۱۳٩۳ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


...

میشه به

            اتاق زیر شیروونی

 

                           و

                Pic & Poem

 

یه سر بزنید،مرسی قلب

[ ٢٢ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٤٠ ‎ب.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


 

خدایا

به انان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز

شکستن دل

بزرگترین گناه ادمیان است

 

+کاش خانم همسایه اینو بدونه

[ ٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]