دل نوشته های یک دختر پاییزی

خانه ای کوچک برای روزمرگی هام

بیا کمی شبیه باران باشیم،مطمئنا میشود...

هنوز هم هستند

                       کودکانی که برای صبحانه

                                                            تنها

                                                                   گوجه گندیده ای دارند

هستند برادرانی که 

                            در ازای یک روز کار

                                                       فقط

                                                               10,000 تومن مزد میگیرند

و

هستندد پدرانی که

               دادن ماهی 15,000 تومن 

                                               پول مدرسه

                                                       حالشان را دگرگون میکند

                                                                    و باید تمام جیب هایشان را بگردد

 

"فهمیدن حقیقت همیشه تلخه

ولی فهمیدن حقایق بالا سر میز ناهار 

خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی تلخ تره و

بغضی رو بهت هدیه میده که

از خودت و آرزوهات متنفر میشی"

 

+در پشت این نوشته ها دختری را ببینید که از زور اشک و بغض همه جا را تار میبیند و همچنان می نگارد

[ ۸ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۳:٢٩ ‎ب.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]