دل نوشته های یک دختر پاییزی

خانه ای کوچک برای روزمرگی هام

لذت های کوچکم

با آرامشی وصف ناپذیر میشود کتاب خواند؛

خوراکی مورد علاقه را نوش جان کرد؛

لیست کارهایی دردست انجام را نوشت؛

به حساب و کتاب هفتگی رسید؛

تنها در صورتی که...

هم اتاقی های زیادی کنجکاوت بعد از کارورزی از خستگی بیهوش شده باشند

🎉🎊🎇🎆دست و جیغ بلنـــــــــــــــــــــــــد🎆🎇🎊🎉

هوراهوراهورا

[ ٢٦ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۳:٤٤ ‎ق.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


تبریکات شبانه ما اتاق 16 ای هااا

[ ٢٠ آبان ۱۳٩٤ ] [ ٩:٠۳ ‎ق.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


 

خوابگاهی باید بشوی تا بفهمیم وقتی میگویم

"حالم فقط با گریه خوب میشه "

[ ۱٩ آبان ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٤ ‎ق.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]


جا به جایی اش دگرگونت میکند

اینجا خوابگاه است ادم هایش تنها به فکر خودشان هستند.

اینجا خوابگاه است اگر افراد را فقط تحمل کنی بعد از مدتی منهدم میشوی.

اینجا خوابگاه است ممکن است لحظه اول رفتار خوبی ببینی ولی چند دقیقه بعد با رفتاری له شوی.

.

.

.

به خاطر احساسات پاکتان هم که شده خوابگاهی نشوید

[ ۱٩ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۸:٤۱ ‎ق.ظ ] [ تابان ] [ حرف دل () ]